Spasciani

aparaty powietrzne, sprzęt izolujący, aparaty ucieczkowe, maski ucieczkowe, maski pełnowarzowe, filtry do masek - Spasciani

Reklamacje

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

NORMES Sklep Spasciani.pl
Zwroty i Reklamacje
Aleja Wojska Polskiego 124
42-207 Częstochowa

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Niezbędne jest wypełnienie i przesłanie poniższego certyfikatu dekontaminacji

certyfikat dekontaminacji
       
Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Reklamacje, zwroty i konserwacja
Przed wysłaniem produktu do SPASCIANI, uprzejmie prosimy o kontakt z działem klienta, dostarczy on kod autoryzacyjny, który musi być umieszczony na dokumentach wysyłkowym. Poniżej wyszczególnione są procedury mające miejsce w różnych przypadkach.

Produkt wysłany do naprawy zgodnie z gwarancją
- Koszty przesyłki opłaca SPASCIANI (w przypadku gdy po analizie produktu okaże się, że gwarancja nie obejmuje naprawy, kosztami przesyłki zostanie obciążony klient)
- Klient otrzyma zezwolenie na wysłanie produktu po tym jak wyśle do działu klienta certyfikat dekontaminacji.
- Dział klienta wyśle kod reklamacji jako potwierdzenie otrzymania certyfikatu dekontaminacji.
Nasz magazyn odmówi przyjęcia produktów nie posiadających kodu autoryzacyjnego.

Produkt bez defektu
- Gdy serwis SPASCIANI nie znajdzie defektu produktu, lub w przypadku gdy usterka spowodowana jest nie właściwym użytkowaniem lub przechowywaniem przez klienta, wtedy klient będzie obarczony kosztami związanymi z analizą produktu, przechowywaniem oraz wysyłką.
Nasz magazyn odmówi przyjęcia produktów nie posiadających kodu autoryzacyjnego.

Produkt oddany do konserwacji
- Klient pokrywa koszt przesyłki
- Klient otrzyma zezwolenie na wysłanie produktu po tym jak wyśle do działu klienta certyfikat dekontaminacji.
- Dział klienta wyśle kod konserwacji jako potwierdzenie otrzymania certyfikatu dekontaminacji.
Nasz magazyn odmówi przyjęcia produktów nie posiadających kodu autoryzacyjnego.

Zwrot produktu z powodu błędu w fazie zamówienia po stronie klienta (zwrot)
- Zwrot musi być autoryzowany przez dział klienta
- Produkt musi być zwrócony w ciągu 8 dni od dnia dostarczenia
- Koszt przesyłki pokrywa klient
- Zwrot za produkt nie używany i oryginalnie zapakowany wynosi 80% ceny zafakturowanej
- Produkty nie używane ale nie oryginalnie zapakowane dostaną zwrot 70% ceny zafakturowanej
- Dział klienta wyśle kod zwrotu jako autoryzacje zwrotu
Nasz magazyn odmówi przyjęcia produktów nie posiadających kodu autoryzacyjnego.

Zwrot produktu z powodu błędu w fazie zamówienia po stronie SPASCIANI (reklamacja)
- SPASCIANI pokrywa koszt przesyłki
- Produkty nieużywane i w oryginalnie zapakowane dostaną 100% zwrotu ceny zafakturowanej
- Dział klienta wyśle kod reklamacji jako potwierdzenie zwrotu
Nasz magazyn odmówi przyjęcia produktów nie posiadających kodu autoryzacyjnego.

Po otrzymaniu produktu, dział klienta SPASCIANI skontaktuje się z klientem w sprawie wyników analizy oraz zamknięciu procedury (np. gwarancja obejmuje konserwacje, koszt konserwacji, zwrot ceny oraz % wartości itd.)

Procedury i reklamacji i zwrotu zawarte są w poniższym dokumencie

Reklamacje i zwroty


Dowiedz się ciekawych wiadomości z branży oraz informacji o najważniejszych akcjach i wydarzeniach marki Spasciani.
Dziel się z nami swoimi doświadczeniami!